П О В И К

за учество на 28-та Редовна годишна седница на Собранието на акционери на  Универзална Инвестициона Банка АД Скопје

Прочитај повеќе

“3D Secure“ технологија за сигурни и безбедни интернет плаќања со картички

УНИБанка АД Скопје од 2ри септември 2019 година започна со примена на “3D Secure“ технологија  на картички, со која им овозможува на своите клиенти корисници на дебитни и кредитни картички од  Mastercard и Visa брендот највисоко ниво на сигурност и безбедност при интернет плаќања со картичка.

Прочитај повеќе

Перпетуална обврзница

УНИБанка АД Скопје на ден 22.01.2019 година, ја регистрираше во Централниот Депозитар за хартии од вредност првата емисија на перпетуални обврзници - 5.000 перпетуални обврзници со номинална вредност од 1.000 ЕУР и вкупна номинална вредност од 5.000.000 ЕУР.

Согласно Одлуката за котација од страна на Одборот на директори на Македонска берза, перпетуалните обврзници почнувајќи од 01.03.2019 година котираат на подсегментот Берзанска котација – Котација на други хартии од вредност и може да се тргуваат на секундарен пазар.

Проспектот за котација може да го погледнете тука.

МБА

ONLINE apliciranje Проверка на состојба на картичка