П О В И К

За учество на  Вонредна седница на Собранието на акционери на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, која ќе се одржи на ден 11.01.2019 година, во просториите на банката на ул.Максим Горки бр.6 Скопје, со почеток во 11,00 часот

Прочитај повеќе

МБА

ONLINE apliciranje Проверка на состојба на картичка