Депозитно работење

ДЕПОЗИТИ НА ПРАВНИ ЛИЦА – СИГУРНОСТ И ПРОФИТ

Управувајте на ефикасен начин со Вашата ликвидност и искористете ја можноста за максимален профит од Вашите средства преку депозитните продукти на УНИБанка АД Скопје.

  • Фиксни каматни стапки за целиот период
  • Валута на депозит: МКД, ЕУР и УСД
  • Рок: до 36 месеци
  • Начин на исплата на камата: по истек на рочноста или месечно

Нашите стручни лица ќе Ви го понудат најсоодветниот депозитен продукт со атрактивни каматни стапки.

Контактирајте не,

Е-маил: depozitipravnilica@unibank.com.mk
Телефон: +389 2 3286 026

или во некоја од експозитурите на УНИБанка АД Скопје