Кредити

Ваша сигурна кредитна поддршка!

УНИБанка за своите клиенти нуди повеќе видови краткорочни и долгорочни кредитни продукти по исклучително поволни услови. Ниски каматни стапки, долги рокови на отплата и прифатливи рати.

Благодарение на широката кредитна понуда, УНИБанка брзо и ефикасно ги нуди следниве видови на кредити:


Тарифа

Тарифа за кредитни аранжмани на физички лица

Вашите барања може да ги доставите во сите експозитури на УНИБанка АД Скопје.