Кредитни картички

УНИБанка Ви овозможува:

 • Користење на бесконтактна кредитна картичка од двата светски бренда MasterCard (MasterCard Standard) или VISA (Visa Classic) и контактни GOLD картички од двата бренда MasterCard и VISA, по одобрен револвинг денарски кредит;
 • Користење на кредитна картичка со чип- микропроцесор со меморија која овозможува максимална сигурност и функционалност;
 • Располагање со повеќе средства насекаде низ светот, 24 часа на ден, 7 дена во неделата;
 • Располагање со потребната валута каде и да се наоѓате низ светот;
 • Плаќање на стоки и услуги на продажни места во земјата и странство како и преку Интернет, без да имате готовина во себе;
 • Можност за плаќање на рати без камата кај трговци со кои Банката има склучено Договор за користење на ПОС терминалите на Банката за таа намена;
 • Подигање на готовина од банкарски шалтери и банкомати низ целиот свет;
 • Закупување и резервации на туристички пакети насекаде низ светот за сместување во хотел, билети за театар, концерт, натпревар и сл. Со кредитната картичка од УНИБанка, добивате низа привилегии;
 • Кредитен лимит до 600.000 денари согласно Критериуми;
 • Автоматско обновување на кредитниот лимит по уплата на средства за намирување на долгот;
 • Бескаматен период до 40 календарски дена;
 • Подигање готовина од банкоматите на сите банки низ Република Македонија.


 • Валута на сметката на кредитната картичка - Денар
 • Рок на траење на договорот 1 година (со обнова на секои истечени 12 месеци, без посебно барање од кредитокорисникот според важечките услови во моментот на обновување)
 • Рок на важење на картичката – прво издавање 3 години, обновување 3 години
 • Каматна стапка - 0,854 % месечно
 • Рок на намирување на долгот - 10 дена од завршувањето на месечниот циклус
 • Месечен минимум за плаќање - 5% од износот на долгот, плус трошоци или минимум 300 денари
 • Согласности за активирање на административна забрана и административна забрана
 • Рок на издавање – 5-6 работни дена по одобрување на апликацијата за експозитури во Скопје, односно 7-10 работни дена за експозитури надвор од  Скопје
 • Можности - издавање дополнителна картичка

VISA Gold картичка, вашиот пасош за новите предизвици 

Добредојдовте во ексклузивниот свет на привилегии и бенефиции со VISA Gold на УНИБанка.
Со третата по ред картичка од фамилијата на VISA се заокружува широката палета на платежни картички од двата најпознати брендови - MasterCard и VISA.
УНИБанка на сите корисници на VISA Gold им ги овозможува следниве бенефиции: