Интернет продажни места

Во прилог е список на интернет адреси, на фирмите, со кои УНИБанка има склучено Договор за електронско плаќање преку Интернет и преку истите можете да купувате производи и услуги: