Документација

Документација и потрепни технички параметри за реализација на е-commerce услугата

За целосна и успешна реализација на услугата, потребно е да се обезбедат определени техничките параметри на web страната и определени документите,  кои што следуваат во прилог.