Критериуми

Критериуми за реализација на e-commerce услугата

 За да може Трговецот да ја реализира е-commerce услугата, потребно е: 

  • да е правно лице, регистрирано за вршење на продажба;
  • да има отворено сметка во УНИ Банка;
  • да е корпоративен клиент на УНИБанка (најмалку една година);
  • да достави Барање за инсталирање на виртуелен пос терминал во УНИБанка, скенирано на е-маил или преку пошта. 

УНИ Банка прави анализа на Трговецот врз основа на поднесените документи, го контактира Трговецот и ја продолжува постапката во наредната фаза со цел успешна реализација на проектот.