Кредит за енергетска ефикасност


 

Следејќи ги актуелните случувања во земјата и регионот поврзани со потрошувачката односно недостатокот на енергија и постоечките извори на енергија, УНИБанка АД Скопје нуди кредитна подршка на претпријатијата кои се активни во полето на енергетска ефикасност.
Претпријатијата кои инвестираат во проекти кои ќе придонесат во заштеда на енергијата, замена на постоечките извори со алтернативни извори на енергија и слично се потенцијални клиенти на УНИБанка АД Скопје.


Услови

 • износ
  Максималниот износ на кредит е во зависност од потребите и бизнисот на клиентот
 • рок
  флексибилен рок на враќање
 • каматна стапка
  поволна и конкурентна каматна стапка
 • обезбедување
  УНИБанка АД прифаќа секаков вид на понудено обезбедување доколку истото поседува документи за сопственост и проценка на неговата вредност  која би го покривала долгот кон Банката согласно дефинираните услови.
 • намена за финансирање на инвестиции
  -за заштеда на енергија
  -за искористување на сончева енергија (сончеви колектори и сл.)
  -поврзани со користење на геотермални – подземни води
  -за искористување на енергија од ветар
  -за истражувачка дејност во областа на алтернативни обновливи извори на енергија 

Калкулатор за кредити
Износ на кредитот
Годишна каматна стапка %
Број на рати
Месечна рата
*Калкулаторот е информативен.
За точна пресметка ве молиме обратете се во најблиската експозитура