Кредити со кеш покритие

Услови

  • износ
    Максималниот износ на кредит не е ограничен и е во согласност со проектот и потребите на клиентот.
  • рок
    Роковите  на измирување на кредитот се согласно проектот и  потребите на клиентот.
  • каматна стапка
    Каматната стапка е предмет на договарање во зависност од каматата на депозитот.

ДОКУМЕНТИ


Калкулатор за кредити
Износ на кредитот
Годишна каматна стапка %
Број на рати
Месечна рата
*Калкулаторот е информативен.
За точна пресметка ве молиме обратете се во најблиската експозитура