Инвестициони кредити

УНИБанка АД одобрува кредити за изградба и купување на недвижности, набавка на опрема, реконструкција и проширување на деловните објекти,  проектно финасирање и друго.


Услови

  • износ: во зависност од потребите и бизнисот на клиентот, видот и вредноста на обезбедувањето;
  • рок: во зависност од проектот и потребите на клиентот;
  • каматна стапка: се договара во зависност од бизнисот, бонитетот на клиентот, понуденото обезбедување, очекуваните приливи од земјата и странство и другите деловни активности со Банката;
  • обезбедување: УНИБанка АД прифаќа секаков вид на понудено обезбедување доколку истото поседува документи за сопственост и проценка на неговата вредност  која би го покривала долгот кон Банката согласно дефинираните услови.

 


ДОКУМЕНТИ


Калкулатор за кредити
Износ на кредитот
Годишна каматна стапка %
Број на рати
Месечна рата
*Калкулаторот е информативен.
За точна пресметка ве молиме обратете се во најблиската експозитура