Рамковни кредити

Рамковни кредити

УНИБанка АД одобрува Рамковни кредити за корпоративни клиенти при што во рамките на одобените лимити и рокови им овозможува повеќекратно користење на:

  • инвестициони кредити;
  • кредити за обртни средства;
  • банкарски гаранции и писма за намери;
  • акредитиви;
  • дозволени пречекорувања по трансакциски сметки;
  • бизнис кредитни картички и др.

Документи:

  • Образец: Барање за кредит
  • Образец: Изјава за поврзани субјекти
  • Образец: Изјава за семејна и материјална состојба

Калкулатор за кредити
Износ на кредитот
Годишна каматна стапка %
Број на рати
Месечна рата
*Калкулаторот е информативен.
За точна пресметка ве молиме обратете се во најблиската експозитура