Законска казнена камата

 

 

МКД

Останати валути 

Законска казнена камата
(01.01.2017 – 30.06.2017г.)

11,75%

7,632%