Законска казнена камата

 

 

МКД

Останати валути 

Законска казнена камата
(01.07.2019 – 31.12.2019г)

10,25%

7,612%