Законска казнена камата

 

 

МКД

Останати валути 

Законска казнена камата
(01.01.2018 – 30.06.2018г)

11,25%

7,632%