Законска казнена камата

 

 

МКД

Останати валути 

Законска казнена камата
(01.01.2020 – 30.06.2020г)

10,25%

7,562%