Законска казнена камата

 

 

МКД

Останати валути 

Законска казнена камата
(01.01.2019 – 30.06.2019г)

10,50%

7,637%