Девизен пазар

Купување/Продажба на странски платежни средства

Купопродажба на девизи за денари за правни и физички лица - резиденти и нерезиденти на девизниот пазар, се врши согласно важечката курсна листа  за девизен пазар на Банката или  со котирање на повластени пазарни курсеви за промптнa купопродажба на девизи.

Купопродажба на девизи се врши секој работен ден од 08:00 до 16:00

Предмет на купопродажба се валутите објавени на курсната листа на Банката.

За сите подетални информации можете да се обратите во најблиската експозитура на Уни Банка А.Д. Скопје

Корисни линкови:


Курсна листа 27.05.2020

        Менувачница
Девизен пазар
Валута Ознака Пар Среден Куповен Продажен Куповен Продажен
Евро EUR 1 61.70 61.35 61.80 61.35 61.80
Американски долар USD 1 56.21 55.28 57.14 55.38 57.04
Британска фунта GBP 1 69.41 67.65 71.47 67.65 71.47
Швајцарски франк CHF 1 58.20 56.20 60.33 56.40 60.33
Шведска круна SEK 1 5.84 5.72 5.94 5.73 5.92
Норвешка круна NOK 1 5.66 5.57 5.79 5.58 5.77
Јапонски јен JPY 1 0.52 0.50 0.55 0.50 0.55
Данска круна DKK 1 8.27 8.08 8.43 8.10 8.41
Канадски долар CAD 1 40.63 39.15 41.96 39.35 41.86
Австралиски долар AUD 1 37.30 35.86 38.45 35.96 38.35
Бугарски лев BGN 1 31.54 0.00 0.00 31.37 31.60

Графички приказ за последните 10 дена