Станете дел од тимот на УНИБанка
Референт на фронт офис во експозитура Струга – Дирекција Мрежа на експозитури

едно работно место


Kвaлификации:

  • Диплома за завршено високо образование – предност Економски Факултет;
  • Изразени комуникациски вештини и желба за работа со клиенти;
  • Кандидатите со познавање на албански јазик ќе имаат приоритет при изборот;
  • Познавање на англиски јазик;
  • Солидно познавање на MS Office пакетот.

Избраниот кандидат треба да поседува:

  • Подготвеност за превземање одговорност и иницијатива;
  • Афинитети за тимска работа и работа под притисок;
  • Аналитичен пристап кон задачите и реализација во кратки рокови;
  • Висока мотивираност за остварување на зададените цели и за стекнување на нови знаења.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат наведените услови, потребно е да испратат кратка биографија на македонски јазик со фотографија и мотивационо писмо на jobs@unibank.com.mk, или на адреса: Максим Горки бр. 6, 1000 Скопје,  најдоцна до 20.03.2019 година.