Со Мобилната апликација My Unibank брзо, лесно и сигурно користење на банкарските услуги


Најнов тренд во развојот на електронското банкарство е мобилното банкарство (mobile banking). Тоа овозможува едноставно и практично користење на банкарските услуги во секое време и од секое место. Со мобилната апликацијата My Unibank, клиентите можат брзо, лесно и сигурно да ги проверат состојбите на банкарските сметки и депозити, да вршат  плаќања во реално време со еден клик ...

Прочитај повеќе